Laika līniju dziedināšana (Timeline Healing Technique)

Šī ir maiga, taču tai pat laikā arī ļoti efektīva metode, kuras pamatā ir princips, kas viss laiks - pagātne, tagadne un nākotne - notiek vienā brīdī, tagad. Metodes autors amerikāņu gaišreģis, dziednieks, pasniedzējs un grāmatu autors Sels Rakeli (https://salrachele.com/). Piekļūstot brīdim, kad notikusi kāda negatīva pieredze, un to dziedinot, tiek noņemti nospiedumi, ko šis notikums atstājis. 

Kopš 2020. gada oktobra esmu izgājusi visus 3 metodes apmācību līmeņus un arvien vairāk pārliecinos par metodes vienkāršību un efektivitāti. Jūtu bezgalīgu pateicību pret saviem klientiem, kuri ļāvuši ieskatīties savos baiļu, trauksmes, šaubu, zema pašvērtējuma, veselības, naudas problēmu un dzīves jēgas meklējumu labirintos, dzimtas un attiecību stāstos. 

Sesija ar mani parasti aizņem ap 2 stundām, izmantoju arī atslābinošus ķermeņa tehnikas paņēmienus, pakalpojuma cena ir 100 eur 

Vari izvēlēties konsultācijas laiku šeit

2021. gada septembrī esmu ieguvusi skolotāja sertifikātu, kas dod tiesības mācīt metodes 1. līmeni. Pasniedzēju saraksts Šobrīd arī esmu vienīgā, ko metodes autors ir akceptējis kā 2. līmeņa skolotāju. 3. līmenis apgūstams tikai pie Sal Rachele klātienē vai online.

Video

Par Laika līniju dziedināšanas praktiķi var kļūt jebkurš cilvēks, kas sajutis šādu vēlmi. Vēlama, taču nav obligāta iepriekšēja pieredze kā klientam ar šo vai citu līdzīgo metodi (regresiju, Silva metodi, Theta healing). Timeline Healing semināri sadalīti 3 apmācību līmeņos, katrs no tiem ir 16 stundu garš un maksā 240 USD, pie manis joprojām spēkā 220 eur cena, jo neesmu ņēmusi vērā valūtas kursa izmaiņas.
Daļu no semināra veltām praksei pāros, tāpēc daudziem izdodas jau pēc pirmā līmeņa lieliski vadīt sesijas citiem. Kurss tieši izveidots, lai katrs dalībnieks varētu izdarīt lielu darbu savā labā un reizē arī kalpotu par pamatu tiem, kas vēlas apgūt instrumentu darbam ar klientiem.
Pēc apmācībām izaugsme var turpināties, izmantojot daudzu meditāciju ierakstus no arhīva, komunicējot ar līdzīgi domājošajiem un piedaloties dažādos kopīgos pasākumos klātienē un online. 

Pirmais līmenis ietver bāzes (standarta) meditāciju, kas piemērojama visos gadījumos, pērļu virtenes tehniku, lai vienlaicīgi strādātu ar daudziem notikumiem, kā arī atgriezenisko laika līniju dziedināšanu vēlamās enerģijas ienešanai no pagātnes tagadnē un nākotnes laika līnijas izveidošanu un piesaistīšanu. 

Otrā līmeņa seminārā vēl vairāk ceļošanas laikā un telpā, attīstot tieši savas intuitīvās spējas, sevis dziedināšanas un 3.personu dziedināšanas tehnikas, darbs ar dzimtu, darbs astrālajos un ēteriskajos laukos, implanti, imprinti, negatīvā ietekme no citiem, būtnes un citas enerģijas, kauzālā plāna dziedināšana un negatīvie kontrakti, mijiedarbība ar kolektīvajām laika līnijām un vēl vairāk iespēju pretējās laika līnijas tehnikas pielietošanai. Visi, kas piedalījušies, parasti saka, ka 2.līmeņa seminārs ir daudz vērtīgāks un sniedz lielāku pozitīvo ietekmi primāri pašu dzīvē, kā arī atver iespējas vēl labāk palīdzēt citiem. Viena pāru sesija un 6 vai 7 grupu meditācijas.

Teorija, darbs pāros, pieredzes apmaiņa, meditāciju teksti. Kursa apjoms katram līmenim ir 16 stundas. Nākamās apmācību grupas 1. līmenim latviešu valodā 20.-21. jūlijā; angļu valodā 11.-13. oktobrī. 2. līmenis 17.-18. augustā. Apmācību cena 220 eur,  par iespēju pievienoties lūgums zvanīt 28330962 vai aizpildīt formu https://www.cognitoforms.com/StudijaDromo/LaikaLīnijuDziedināšanaApmācības

Organizēju 3.līmeņa semināru online pie metodes autora Sela Rakeli ar manu tulkojumu latviešu valodā 8.-10. novembrī. Pieteikšanās [email protected]